Teksti morfoloogiline analüsaator

Morfoloogiline analüüs ütleb suvalise tekstisõne kohta, mis on selle algvorm ja mis käändes või pöördes sõna parajasti võib olla.

Analüsaatori väljundis on:
  • sõne = tekstis esinev sõnavorm
  • lemma = sõna algvorm
  • tüvi = sõnavormi osa enne muutelõppu (kannab sõna leksikaalset tähendust)
  • vormikood = sõna muutevormi tähis (kannab sõnavormi grammatilist tähendust)
  • tüüp_sõnaliik = sõna muuttüübi number ja sõnaliik
Väljund on tabeli kujul ja sobib töötlemiseks tabelarvutusprogrammis. Kasutatud lühendite loendid vt siit ja siit, veebiliideses võib ka hoida hiirt lühendi peal.

Analüüs pakub sageli mitu võimalust, mille hulgast tuleks valida see analüüsivariant, mis antud lausesse sobib (= ühestamine). Siinne analüsaator analüüsib iga tekstis esinevat sõnavormi eraldi ega kasuta automaatset ühestamist. Kasutaja saab tulemuste tabelis ise valida sisendi lausesse sobiva väljundi.

Morfoloogiline analüüs on osa Eesti Keele Instituudi reeglipõhisest morfoloogiasüsteemist, mille aluseks on avatud morfoloogiamudel, mis analüüsib ja sünteesib ka tundmatute sõnade vorme.

Ainus viis aega võita on teda mitte tähele panna.

Küsi Eesti Keele Instituudi keelenõuandjatelt.