Teksti silbitaja

Silbitaja leiab sisestatud teksti sõnavormides kõik võimalikud silbituskohad. Silbitamisreeglid kehtivad üldiselt ka sõnavormide poolitamisel, kuid ühe kitsendusega: üksiktähte ei jäeta üksinda rea lõppu ega kanta üle järgmise rea algusse. Liitsõnade poolitamisel eelistatakse liitsõna osade piiri kohta.

Väljundis on mitme silbitusvariandiga sõnavormid alla joonitud. Klikkides saab valida nendest sobiva variandi.
Elu nimel lunite,
Moene minimaal-aam.
Inimene, ometi
nulle minule.

Küsi Eesti Keele Instituudi keelenõuandjatelt.