Teksti lausestaja

Lausestaja tükeldab sisestatud teksti ortograafilisteks lauseteks. Ortograafilised laused ei pruugi ühtida teksti tegelikele lausetega, siiski on teksti lausestamine kasulik teksti analüüsimisel.
Aabitsas on kolmkümmend lehte. Minul kaks silma.

Küsi Eesti Keele Instituudi keelenõuandjatelt.