Oma sõnastiku loomine

Eesti Keele Instituut pakub tasuta tarkvara oma sõnastike koostamiseks.

Tavakasutaja vajadustele sobib Termeki, mis toetab lihtsama struktuuriga sõnastike ja terminibaaside koostamist ning haldamist.

Leksikograafide jaoks on arendatud professionaalne sõnastike haldusüsteem EELex, mis ühendab sõnastike koostajatele ja toimetajatele vajaliku tarkvara ja keeleressursid, toetab rühmatööd ja pakub eesti keele tuge.

Küsi Eesti Keele Instituudi keelenõuandjatelt.